Fontaine Potato Heaven

Potato Mix – French Fries, Potato Wedges, Sweet Potato.

4.00 €

Extras

Extra Dressing: Small 0.40 € Big 0.70 €